Liên hệ trực tiếp:

TRƯỜNG PTDTBT THCS CHÂU LÝ

Bản Cồn - Châu Lý - Quỳ Hợp - Nghệ An
0918008393
c2chauly.qh@nghean.edu.vn